POLITYKA PRYWATNOŚCI

W dalszej części chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych na tej stronie internetowej.

1. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za tę stronę jest

WBG-Pooling GmbH & Co. KG
Klünenberg 15
49401 Damme-Osterfeine

Telefon: +49 (0) 5491-9792-0
Faks: +49 (0) 5491-9792-23
E-mail:

Więcej informacji o naszej firmie i osobach upoważnionych do jej reprezentowania można znaleźć w naszej stopce redakcyjnej.

2. Odbiorca / ujawnienie osobom trzecim

Zasadniczo nie przekazujemy osobom trzecim żadnych danych, które Państwo nam przekazują lub które są w inny sposób przetwarzane podczas korzystania z tej strony internetowej. W szczególności Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim w celach reklamowych.

W celu obsługi tych stron internetowych korzystamy jednak z usług różnych usługodawców; więcej szczegółów znajdą Państwo poniżej, pod poszczególnymi sposobami przetwarzania danych. Dlatego może dojść do sytuacji, że ci usługodawcy mogą zapoznać się z Twoimi danymi osobowymi. Starannie wybieramy naszych usługodawców – w szczególności w odniesieniu do ochrony i bezpieczeństwa danych – i podejmujemy wszelkie środki wymagane przez prawo ochrony danych w celu dopuszczalnego przetwarzania danych; w szczególności zawieramy z usługodawcami umowy dotyczące realizacji zlecenia, jeżeli jest to wymagane prawnie.

3. Przetwarzanie danych poza Unią Europejską

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane poza Unią Europejską, można to sprawdzić w poniższych wyjaśnieniach.

4. Okres przechowywania / usuwanie danych

Z reguły usuwamy dane osobowe, gdy nie ma już potrzeby ich dalszego przechowywania. Wymóg może zachodzić w szczególności, jeśli dane są nadal potrzebne do realizacji usług umownych. W przypadku ustawowych obowiązków przechowywania danych usunięcie następuje dopiero po upływie danego obowiązku przechowywania.

Dalsze informacje na temat czasu przechowywania danych osobowych można znaleźć poniżej przy poszczególnych procesach przetwarzania danych.

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Zasadniczo na naszej stronie internetowej nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, chyba że zostanie to wyjaśnione poniżej w kontekście korzystania z ofert osób trzecich.

6. Przetwarzanie danych osobowych

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe od Państwa w różnych miejscach tej strony internetowej. Poniżej wyjaśniamy te operacje przetwarzania, w tym

 • opis odpowiedniego przetwarzania danych, odpowiednie cele przetwarzania danych,
 • obowiązującą podstawę prawną i czas przechowywania.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie równoważenia interesów, poinformujemy Państwa również o naszym szczególnym uzasadnionym interesie w przetwarzaniu.

6.1. Przetwarzanie danych przez naszego dostawcę usług hostingowych

Nasza strona internetowa jest obsługiwana na serwerze firmy Schlund Technologies GmbH w Niemczech. W momencie wejścia na naszą stronę internetową przetwarzane są dane osobowe w celu umożliwienia wyświetlenia zawartości naszej strony internetowej na Państwa urządzeniu końcowym.

6.1.1. Opis i zakres gromadzenia danych

Następujące dane są przetwarzane przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej:

 • Adres IP komputera wywołującego
 • System operacyjny komputera wywołującego
 • Wersja przeglądarki komputera, z którego wykonywane jest połączenie
 • Nazwa pobieranego pliku
 • Data i godzina pobrania
 • objętość przekazywanych danych
 • URL odsyłający, czyli URL, z którego weszli Państwo na naszą stronę, jeśli dotyczy

Dane te są przechowywane w pliku dziennika serwera internetowego.

6.1.2. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie powyższych danych służy zapewnieniu bezpieczeństwa naszej oferty internetowej i możliwie bezproblemowego działania.

6.1.3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych opiera się na równoważeniu interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszej oferty internetowej oraz zapewnienie jej jak najsprawniejszego działania.

6.1.4. Czas przechowywania

Twój adres IP i inne dane wymienione powyżej są usuwane z naszych plików dziennika, gdy tylko ich przechowywanie nie jest już wymagane do osiągnięcia wyżej wymienionego celu.

6.2. Formularze kontaktowe

Na naszej stronie internetowej oferujemy różne formularze kontaktowe, z których można skorzystać, aby poprosić o informacje o naszych produktach lub usługach albo skontaktować się z nami z innych powodów.

Zapytania otrzymane za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej są przez nas przetwarzane elektronicznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. W tym kontekście inne osoby lub działy i ewentualnie osoby trzecie mogą również dowiedzieć się o przesłanych przez Państwa treściach formularza.

6.2.1. Opis i zakres przetwarzania danych

W formularzach kontaktowych jako pola obowiązkowe oznaczyliśmy dane, które są nam bezwzględnie potrzebne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Informacje w pozostałych polach danych są dobrowolne. Transmisja danych formularza z Twojej przeglądarki internetowej przez Internet do naszego serwera internetowego odbywa się za pomocą połączeń szyfrowanych.

6.2.2. Cel przetwarzania danych

Dane podane w formularzach są nam potrzebne do przetworzenia Twojego zapytania, prawidłowego zaadresowania i wysłania odpowiedzi.

6.2.3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych odbywa się w przypadku konkretnych zapytań w celu realizacji umowy lub jej zainicjowania. W przypadku zapytań ogólnych przetwarzanie odbywa się na zasadzie równoważenia interesów.

6.2.4. Czas przechowywania

Dane przekazywane za pośrednictwem formularzy kontaktowych będą przez nas przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji ich celu.

6.3. Google Analytics

Na tej stronie korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google LLC. Odpowiedzialnym usługodawcą w UE jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z naszych stron internetowych przez użytkownika. Informacje zebrane za pomocą plików cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystamy z funkcji „anonymizeIP” (tzw. maskowanie IP): Ze względu na aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Podczas Państwa wizyty na stronie internetowej zbierane są między innymi następujące dane:

 • strony, na które wchodziłeś, Twoja „ścieżka kliknięć”
 • osiąganie „celów strony” (konwersji, np. zapisów na newsletter, pobrań, zakupów)
 • zachowanie użytkowników (np. kliknięcia, czas przebywania, współczynnik odrzuceń)
 • Twoja przybliżona lokalizacja (region)
 • Twój adres IP (w formie skróconej)
 • informacje techniczne o Twojej przeglądarce i urządzeniach końcowych, z których korzystasz (np. ustawienia językowe, rozdzielczość ekranu)
 • Twój dostawca internetu
 • adres URL odsyłającego (za pośrednictwem jakiej strony internetowej lub jakiego nośnika reklamowego trafiłeś na tę stronę)

Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony przez użytkownika (pseudonim) i sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie. Raporty dostarczane przez Google Analytics są wykorzystywane do analizy wydajności naszej strony internetowej oraz, w stosownych przypadkach, sukcesu naszych kampanii marketingowych.

Odbiorcą danych jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia jako podmiot przetwarzający. W tym celu zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zamówień. Google LLC z siedzibą w Kalifornii, USA, a w stosownych przypadkach władze USA mogą uzyskać dostęp do danych przechowywanych przez Google. Nie można wykluczyć transferu danych do USA.

Dane wysyłane przez nas i powiązane z plikami cookies są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Usuwanie danych, których okres przechowywania został osiągnięty, odbywa się automatycznie raz w miesiącu.

Możesz również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki wyłączający Google Analytics TUTAJ.

Możesz również zapobiec zapisywaniu plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki. Jeśli jednak skonfigurujesz swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie, możesz doświadczyć ograniczonej funkcjonalności na tej i innych stronach internetowych.

Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google Analytics oraz ochrony danych można znaleźć w Google pod adresem https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ oraz pod adresem https://policies.google.com/?hl=de.

6.4. Mapy Google

Na naszej stronie internetowej używamy Google Maps (API) z Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Google Maps to usługa umożliwiająca wyświetlanie interaktywnych map. Korzystamy z tej usługi, aby pokazać Ci naszą lokalizację i ułatwić ewentualny dojazd.

Gdy użytkownik wchodzi na stronę naszej witryny, która zawiera mapę z Google Maps, informacje o korzystaniu przez niego z naszej witryny (takie jak adres IP) są przekazywane na serwery Google i tam przechowywane. Może to również skutkować przekazaniem na serwery Google LLC w USA. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest zorientowany na zapotrzebowanie projekt naszej strony internetowej.

Warunki korzystania z usług Google można zobaczyć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, a dodatkowe warunki korzystania z Map Google pod adresem https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych w związku z korzystaniem z Map Google można znaleźć na stronie internetowej Google („Polityka prywatności Google”): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

6.5. Google reCAPTCHA

Na tych stronach internetowych używamy również Google reCAPTCHA z Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”). Google reCAPTCHA służy przede wszystkim do rozróżnienia, czy dane wejściowe zostały wprowadzone przez osobę fizyczną, czy też w sposób nadużywany przez maszynę i zautomatyzowane przetwarzanie. Usługa wymaga przekazania Państwa adresu IP i ewentualnie dalszych danych wymaganych przez Google reCAPTCHA do Google i jest realizowana zgodnie z art. 6 (1) lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie ustalenia indywidualnej własności w Internecie oraz zapobiegania nadużyciom i spamowi. Korzystanie z Google reCAPTCHA może również powodować przekazywanie danych osobowych na serwery Google LLC. w USA.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

6.6. Google Web Fonts

Na tych stronach internetowych używane są czcionki zewnętrzne, Google Fonts. Google Fonts to usługa firmy Google Inc („Google”). Integracja tych czcionek internetowych odbywa się poprzez połączenie z serwerem, zazwyczaj jest to serwer Google w USA. W ten sposób przekazywane są do serwera informacje o tym, które z naszych stron internetowych zostały przez Państwa odwiedzone. Adres IP przeglądarki urządzenia końcowego osoby odwiedzającej te strony internetowe jest również zapisywany przez Google. Więcej informacji można znaleźć w odpowiednich komunikatach Google, które są dostępne pod następującymi adresami:

google.com/fonts#AboutPlace:about

google.com/policies/privacy/

7. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji. W przypadku wniosku o udzielenie informacji, który nie został złożony w formie pisemnej, prosimy o zrozumienie, że możemy wymagać od Państwa dowodu, że są Państwo osobą, za którą się podajecie.

Ponadto mają Państwo prawo do sprostowania lub usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, o ile są Państwo do tego uprawnieni na mocy prawa.

Wreszcie, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w ramach wymogów prawnych.

Prawo do przenoszenia danych istnieje również w ramach prawa ochrony danych.

8. Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych. Można do niego dotrzeć w następujący sposób:

Hendrik Sünkler
proste.wydajne. powiernictwo
Unternehmensberatung GmbH & Co. KG

Langenweg 55
26125 Oldenburg

Telefon: +49 (0) 441 9710 – 328
E-mail:

9. Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Prosimy również o zapoznanie się z naszymi informacjami dotyczącymi ochrony danych w przypadku profili na portalach społecznościowych oraz z naszą polityką dotyczącą plików cookie.